Bezpieczeństwo

K O M U N I K A T
  GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w CZAPLINKU 
 
W celu odpowiednio wczesnego podejmowania działań, stosownie do zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku prosi mieszkańców Miasta i Gminy Czaplinek o zgłaszanie zdarzeń wynikających z w/w sytuacji pogodowych o awariach i niebezpiecznych zdarzeniach (brak energii, brak wody, wypadki, pożary, nieprzejezdne drogi) do osób kompetentnych i upoważnionych przez Burmistrza Czaplinka do całodobowego przyjmowania w/w zgłoszeń: 
 
 Krzysztof Czubak 
– podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC
 tel. służbowy:  
 94 372 62 13- w godzinach urzędowania
 tel. kom.:  
 665 777 712- po godzinach pracy
   
 Monika Doroba
– Podinsp. ds. ewid. lud. i aktów stanu cywilnego
 tel. służbowy:  
 94 372 62 05- w godzinach urzędowania
   
 Zbigniew Witasek 
- inspektor d/s drogownictwa
 tel. służbowy:  
 94 372 62 47- w godzinach urzędowania
 tel. kom. 665 777 710- po godzinach pracy
   
 Mieczysław Smyk 
– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 tel. służbowy:  
 94 372 62 36- w godzinach urzędowania
 tel. kom.:  
 665777704- po godzinach pracy
   
 Adam Czernikiewicz 
– inspektor gospodarki wodnej i ochrony p.poż.
 tel. służbowy:  
 94 372 62 49- w godzinach urzędowania
 tel. kom.:  
 665 777 708- po godzinach pracy
 
Podajemy również dane teleadresowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim jako wiodącego ogniwa systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz zbierania informacji na obszarze powiatu drawskiego: 
 
w godzinach pracy telefon dyżurny 94 363 07 87, fax 94 363 07 87
e-mail: kryzysatpowiatdrawski [dot] pl
po godzinach pracy telefon dyżurny 94 363 22 17, fax 94 363 22 17
e-mail: pskatstrazdrawsko [dot] pl
lub na bezpłatny numer 112
Autor: 
Zbigniew Krasoń