Aktualności

Logo PSR
05.08.2020
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska.
22.09.2020
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” na rok 2020 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
zmiana terminów płatności za odpady
22.09.2020
Informujemy, że od 1 września 2020 roku ulegają zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi !
Urząd Miejski w Czaplinku przypomina o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXII/194 /2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności należy dokonywać w następujących terminach:
22.09.2020
ODKRYWANIE HISTORII UKRYTEJ W ZIEMI
    Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie „Odkrywanie historii ukrytej w ziemi”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Społecznik” na terenie gminy Czaplinek oraz powiatu drawskiego.
wyróżnienie gminy CZaplinek w konkursie NGO
22.09.2020
Gmina Czaplinek wyróżniona w konkursie "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020"
21 września 2020 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury odbyło się podsumowanie ósmej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. Konkurs miał na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Strony