Aktualności

plakat
04.04.2020
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa jakie należy stosować w walce z koronawirusem. 
02.04.2020
Pierwsze wsparcie dla Przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców finansowanej ze środków Funduszu Pracy, udzielanej na podstawie art.15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zakaz w parkach i na plażach
02.04.2020
Zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne terenów zieleni, w szczególności parków, plaż
Zgodnie z § 17 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 566) ZAKAZUJE SIĘ, korzystania z pełniących funkcje publiczne terenów zieleni, w szczególności parków, plaż* * - nie dotyczy przejść przez ww. tereny
Informacja
31.03.2020
Szanowni Przedsiębiorcy
Mając na uwadze obecną sytuację z jaką przyszło nam wszystkim się zmierzyć w obliczu stanu epidemii i niestety rozprzestrzeniającego się coraz bardziej wirusa COVID-19, rozumiejąc Państwa coraz większe problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uprzejmie wyjaśniam, że w obecnym stanie prawnym w zakresie podatków lokalnych, zgodnie z art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r.
30.03.2020
Otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu (regrantingu) na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych w 2020 r. na terenie Gminy Czaplinek.
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 30 marca 2020 r. zostały ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu (regrantingu) na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych w 2020 r. na terenie Gminy Czaplinek.

Strony